บริการ ฝากขายที่ดิน รับฝากขายที่ดินต่างจังหวัด
โดย นายหน้าขายที่ดิน มืออาชีพ

ช่วยให้เจ้าของที่ดิน ขายที่ดินได้

ช่วยผู้ซื้อหาที่ดินถูกใจได้ง่าย

ไม่บวกราคาขายที่ดินเพิ่ม

ดูแลตลอดกระบวนการซื้อขาย

ฝากขายที่ดิน ที่ HomeDDCenter แล้ว ลินทำอะไรให้คุณบ้าง ?

***ทำการตลาดฟรี อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในทุกขั้นตอน***

***ไม่บวกราคาขายเพิ่ม***

สนใจฝากขายบ้าน หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ

โทร. 088-644-4114
Line ID: @homeddcenter

นายหน้ามืออาชีพ
นายหน้ามืออาชีพ

บริการรับฝากขายที่ดิน

โฮมดีดีเซ็นเตอร์ by ลิน เราให้บริการรับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมตั้งแต่การรับฝากขายที่ดินไปจนถึงการส่งมอบกรรมสิทธิในที่ดินให้แก่เจ้าของรายใหม่

 • ติดต่อเจ้าของทรัพย์ เพื่อจะช่วยวิเคราะห์ ราคาที่ดิน ที่นำมาฝากขาย
 • ปรึกษากับเจ้าของที่ดิน เพื่อวางแผนทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายในการขาย
 • เน้น ทำการตลาดเชิงรุกโดยใช้สื่อ Offline: ป้าย หน้า ทรัพย์สิน ขนาดตามความเหมาะสม และป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบรัศมี 3-5 กิโลเมตร เจาะกลุ่มเป้าหมาย ตามความเหมาะสมใช้สื่อ online:- website ของบริษัท และเว็บหลักๆ 20-30 เว็บไซต์อสังหา ที่มีประสิทธิภาพในการลงโฆษณาและการทำ SEO (Search Engine Optimization) กับ Google Youtube Channel วิดีโอ โปรโมท โฆษณาเชิงแนะนำให้เห็นภาพเคลื่อนไหว Facebook Page Webboard ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ทำการเก็บข้อมูลจากการทำการตลาด การติดต่อจากผู้สนใจ และรายงานให้เจ้าของทรัพย์ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีทำการตลาด หากจำเป็น
 • ทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและตัวแทน ทำการตลาดและให้บริการแก่ผู้ซื้อเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่านโดยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาของสัญญา
 • กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ซื้อที่มีความสนใจจริงและต้องมีความสามารถในการซื้อทั้งเงินสดและมีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ ซึ่งท่านสามารถเชื่อได้ว่า ท่านจะไม่เสียเวลาตรงจุดนี้
 • บันทึกการเยี่ยมชมที่ดินของผู้สนใจ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้หากมีปัญหา
 • ดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยให้การซื้อขาย ตกลงกัน ได้อย่างราบรื่นไร้ข้อขัดแย้ง
 • จัดเตรียมและทำสัญญาจะซื้อจะขายและเอกสารต่างๆที่จำเป็น
 • อำนวยความสะดวกในการจัดหาสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อและประสานงานกับธนาคารเพื่อจักสินเชื่อ ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ
 • คำนวณค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ให้โดยประมาณ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านผู้ขาย
 • ประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อทำให้การโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มและให้คำปรึกษา เรื่องการโอนเงินสิทธิการใช้ น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์

ฝากขายที่ดิน กับ ลิน นายหน้าขายที่ดิน

ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายที่ดินมีความซับซ้อนและมักจะทำให้เกิดประเด็นการตกลงซื้อขายที่ไม่ลงตัว มากกว่าการซื้อขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพราะ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ผู้ซื้อสามารถจะถือครองไว้เพื่อการลงทุน นำไปพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆได้หลากหลาย

สำหรับผู้ซื้อที่ดิน

หากผู้ซื้อไม่มีความรู้เรื่องที่ดินที่ดีพอ อาจจะเกิดปัญหาซื้อที่ผิดแปลง ซื้อที่ตาบอด ซื้อที่ที่อยู่ในแนวเวนคืน หรือติดการรอนสิทธิ์ประเภทอื่นๆ หรือ อาจจะได้จำนวนของเนื้อที่ไม่ตรงตามที่ซื้อ หรือซื้อที่แต่ได้แค่ถือครองเอกสาร แต่ไม่ได้ที่จริง

สำหรับผู้ขายที่ดิน/เจ้าของที่ดิน

ในฝั่งผู้ขายเอง อาจจะเจอปัญหา ถูกกดซื้อในราคาต่ำกว่าตลาด หรือ จำเป็นต้องขายเพราะถูกล้อมซื้อไว้จนไม่มีทางออก หรือ ถูกนำโฉนดไปร่อนขาย ปั่นราคาซื้อขาย จนกระทั่งเกินราคาตลาด ส่งผลให้ ในที่สุดแล้ว ไม่มีคนสนใจซื้อ

เมื่อซื้อขายผ่าน นายหน้าขายที่ดิน กับ ลิน HomeDDCenter

ลิน นายหน้าขายที่ดิน ยินดีให้คำปรึกษา และบริการทำการตลาดขาย ที่ดิน เพื่อช่วยให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถซื้อขายที่ดินกันได้อย่างราบรื่น

 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) และผู้ถือกรรมสิทธิ์ ว่าเป็นแปลงใด มีขอบเขตอย่างไร ให้ถูกต้องตรงตามที่ซื้อขาย
 • สำรวจและประเมินราคาตั้งขายที่เหมาะสม ไม่บวกราคาขายเพิ่ม เพราะลินอยากให้ผู้ขายขายได้และผู้ซื้อซื้อได้ ในราคาที่ตกลงกันอย่างเท่าเทียม
 • วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ได้ของที่ดินนั้นๆ ว่าเหมาะสมกับการซื้อไปเพื่อปลูกสร้าง ต่อยอด พัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใดได้บ้าง
 • ให้คำแนะนำเรื่องความรู้ในที่ดิน กฎหมาย การถือครอง ภาษี การลงทุนที่ดิน และคำนวณค่าใช้จ่ายในวันโอน
 • บริการตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ตลาด ทำการตลาดอย่างเข้มข้นตรงถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จัดหาสินเชื่อ จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการฝากขายที่ดินกับเรา

ฝากขายที่ดิน ที่ไหนดี ?

ตอบโจทย์การขายและหาซื้ออสังหาริมทรัพย์ของทุกท่านได้ตรงใจ กับ “ลิน” นักการตลาดและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่กระตือรือล้นในการทำงาน

• ที่ปรึกษา ตัวแทนมืออาชีพด้านการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
• นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการยื่นสินเชื่อกู้บ้าน
• ด้วยแนวคิดใหม่ในการทำตลาดซื้อขายบ้านที่ดิน ให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน

ทำให้เราเชื่อมั่นในบริการและการตลาดที่แตกต่าง และความเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกมิติ จึงทำให้การบริการทำการตลาดของเรามีประสิทธิภาพ ซื้อขายได้เร็ว และราคาเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ประกอบกับทีมงานของ HomeDDCenter.com มีความพร้อมที่สามารถดูแลทรัพย์ของท่านได้อย่างทั่วถึง และ ทำการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เรามุ่งเน้นคัดสรรและทำการตลาดทรัพย์คุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุด คือคงไว้ซึ่ง จรรยาบรรณของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลินเชื่อค่ะ ว่า เมื่อเราดูแลลูกค้าของเราเหมือนดูแลคนในครอบครัว สิ่งที่เราจะได้กลับมา จะมีมูลค่ามากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ …

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดอยาก ขายบ้าน ขายคอนโด ขายที่ดิน หรือ ขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ แต่ไม่มีประสบการณ์ หรือต้องการที่ปรึกษา โทรมาคุยกับเราได้ที่ เบอร์โทร. 088-644-4114